GODKJENT LØYVEUTDANNING FOR PERSON OG GODSTRANSPORT
( også taxi)

NB! Fra 01.01.2015 er det Statens Vegvesen - Lærdal som er løyvemyndighet i Norge. Alle henvendelser om transportløyver på tlf: 02030, tastevalg 4


Hvert år arrangerer Opplæringskontoret i Sør - Trøndelag flere løyvekurs  i samarbeid med NKI. Kursene fører kandidaten fram til nødvendige teoretiske kunnskaper for å drive egen transportforretning. Kravene som stilles framtidige løyveinnehavere er ufravikelig og må være på plass før løyve utstedes. Dette gjelder bl.a

 

  •  Inneha en registrert og varig virksomhet i Norge
  • Vitnemål fra godkjent teoretisk utdanning eller løyvekurset. Løyve utstedes når alle brev er levert inn og bestått, og i tillegg at eksamen er bestått
  • Tilfresstillende økonomisk evne (bankgaranti)
  • Attest på god vandel (politiattest)
  • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve for de aktuelle førerkortklassene
  • Attest fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregisteret i Brønnøysund

 
Ved innføring av Kunnskapsløftet er nye læreplaner tatt i bruk. Dette innebærer også nye navn på fagene det undervises i.
 

Fagbeskrivelse: Løyvekurset består av fagene: 

  • Bransjeteknikk,
  • Transport og logistikk,
  • Ledelse og økonomisk styring.

 
Som deltaker på kurs til oss vil vi tilrettelegge undervisningen på en måte som gjør kursdeltakeren forberedt på de teorikravene som forventes til eksamen. Vi hjelper til og støtter der det er behov som bl. a ved innsendinger av besvarte oppgaver og ikke minst oppmelding til eksamen.
 

Eksamensdagen er todelt. En 3 - timers tverrfaglig eksamen i fagene bransjeteknikk og transport og logistikk. Etter en times pause følger en 2 - times eksamen i Ledelse og økonomisk styring. Hvilken rekkefølge dette tas i kan variere.
 
Alle besvarelser + eksamen må være bestått for å få godkjent løyveutdanning.


 
Ta kontakt med oss for ytterligere orientering. 

Levert av