ADR - farlig gods

Førere av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha kompetansebevis utstedt av vedkommende myndighet. Kompetansebeviset skal bekrefte at de har deltatt på et opplæringskurs og bestått en prøve i de spesielle bestemmelser som skal være oppfylt under transport av farlig gods!


OLKT arrangerer ADR grunnkurs, tank og klasse 1 og 7 med jevne mellomrom året rundt , og til fleksible tidspunkt. Kursene avholdes i Trondheim og Botngård.
Påmelding HER .


Levert av  
mangadexmangadex