PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK

Pressemelding fra SVV

Krav om yrkessjåførkompetanse

Alle lastebilsjåfører som driver med godstransport i yrkessammenheng må ha yrkessjåførkompetanse.

Dokumentasjon på at kompetansen er i orden er at førerkortet er merket med kode 95 eller at sjåføren har et eget yrkessjåførbevis.

Noen er feilregistrert
Enkelte personer som har førerkort i klasse C1, C1E, C eller CE som ble fornyet eller utstedt i Norge i 2006 eller 2008 (med utløpsdato i 2016 eller 2018), fikk ved en feil registrert sin yrkessjåførkompetanse gyldig til 31.12.2016.

Feilen gjelder kun for norske førerkort med førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE som er: 
*Utstedt i 2006 med 10 års gyldighet og som har utløp i perioden 10. september – 31. desember 2016. 
*Utstedt i 2008 men før 10. september med 10 års gyldighet og som har utløp i 2018.

Frist 10. september
Sjåfører som skal utføre godstransport utenfor Norge må ha gyldig yrkessjåførkompetanse og må gjennomføre etterutdanning og fornye kompetansen innen 10. september 2016.

Eventuelt kan sjåfører ta kontakt med en trafikkstasjon for å fornye førerkortet og få påført yrkessjåførkompetanse i form av kode 95 med gyldighet frem til 31. desember 2016.

De som er registrert med yrkessjåførkompetanse for godstransport til 31. desember 2016 kan kjøre i Norge til 31. desember 2016 uten at det medfører sanksjoner.

Les mer om yrkessjåførkompetanse på vegvesen.no


Levert av  
mangadexmangadex