FARTSKRIVER
FORORDNINGEN - EU info 05.06.2016

Norge, Island og Liechtenstein har vedtatt å innlemme i EØS-avtalen en ny forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med smarte fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser. EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av forordningen krever Stortingsbehandling før den kan tre i kraft. 


Levert av