Det er nå svært stor etterspørsel etter YSK kurs. Nye regler gir mulighet for å ta kurset inntil 6 måneder før den datoen du har på førerkortet ditt (kode 95). OLKT har pr. dato  ikke ledige kursplasser på Heimdal før 20/5-2019. Sjekk kolonne 12 bak på førerkortet ditt for å finne ut når du må fornye yrkeskompetansen din.
Kursoversikt: olkt.no/kursplan

Levert av