Opplæringskontoret for transportfag SA Trøndelag har investert i simulator med helt ny teknologi . Simulatoren er en "high range" 1:1 - simulator med opplæringsprogrammer som skreddersys for førerkortopplæring og sikker adferd på vei samt optimalkjøring. Simulatoren er installert i en 40" kontainer i  vår praksishall  på Kvenildmyra 5, 7093 Tiller. ( operativ fra medio August 2019)

Levert av  
mangadexmangadex