Henstilling fra Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag

Mange bedrifter og virksomheter er nå sterkt berørt av tiltakene som er iverksatt i forbindelse med å begrense smitten av COVID-19. Mange bedrifter må permittere sine ansatte og noen går også en usikker fremtid i møte.
Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har en produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlinger i størst mulig grad skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at «lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider». Det er viktig at man også tar nødvendige HMS-, og helsehensyn ved siden av faglige vurderinger.

Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger. Videre oppfordrer Yrkesopplæringsnemnda til at lærebedrifter, opplæringskontor, tillitsvalgte og fylkeskommune tilstreber å gi så god informasjon til lærlingene som mulig i den situasjon vi er i nå. Lærlingene er unge arbeidstakere, uten særlig arbeidserfaring fra før og de har dermed behov for å kjenne at de er viktige og at de er verdsatt.

Det har allerede kommet en viktig avklaring fra regjeringen som sikrer permitterte lærlinger inntekt på nivå med lærlinglønn.

Dersom lærlinger permitteres, skal Yrkesopplæringsnemnda v/fylkeskommunen umiddelbart varsles på fagopplaring@trondelagfylke.no

Dette er viktig for at fylkeskommunen får oversikt over situasjonen og kan planlegge og sette i gang nødvendige tiltak som kan hjelpe lærlinger/lærekandidater som permitteres.


Med vennlig hilsen
Kristine Svendsen
Leder i Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommunes informasjonsside om koronaviruset

Utdanningsdirektoratet - informasjon om koronaviruset
Levert av  
mangadexmangadex