Vi gjennomfører eksamensforberedende kurs for transportfagene (§3.5).  og påfølgende fagbrevrettet undervisning for: 

  • Yrkessjåfør (gods- og persontransport)

  • Logistikkoperatør 

Kursene gjennomføres i hovedsak med samlinger på kveldstid midt i ukene og  en helg i tillegg til ukedagen. 


Eksamen avlegges i regi av Privatistkontoret i Trøndelag Fylkeskommune.  
Datoer er rundt 10. juni og 10. desember hver år. Oppstart for kurs i høst er fastsatt til torsdag 23. januar - 2020 kl. 17:00.
Undervisningsplan ferdigstilt ved kursstart.
Påmelding olkt.no/kursplan eller mob. 9500 3766
Levert av