Bli lærebedrift?

Det er ikke noe fasitsvar på hva som er den ideelle lærebedriften. Noen lærebedrifter har over tusen ansatte, andre kanskje bare en eller to. Å være lærebedrift krever godkjenning fra fylkeskommunen eller opplæringskontoret der bedriften er lokalisert. 


Som en hovedregel skal lærebedriften;

 • kunne gi opplæring i læreplanen for faget
 • ha en faglig leder som har ansvaret for opplæringen (fagbrev eller tilsvarende)
 • kunne tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
 • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering/dokumentasjon av opplæring 
  - vi støtter til her.
 • være interessert i ungdom og ikke minst rekruttering til faget.  

Å ta inn en lærling krever at bedriften tar opplæring, veiledning og vurdering av lærlingen på alvor. Lærlingen skal ha en opplæringsplan som følger læreplanen for faget - videre skal opplæringen evalueres minst hvert halvår. For å bli en god lærebedrift er det viktig å utveksle erfaringer med andre bedrifter og vi anbefaler alle lærebedrifter å delta på ulike kurs/samlinger som både vi og fylkene arrangerer.
 

Hvorfor ta inn lærling?

 • Blande ung og gammel erfaring og lærdom
 • Langsiktig investering
 • Sikre egen rekruttering
 • Nye krav til for- og etterutdanning kan resultere i lavere rekruttering
 • Tilbudet kan bli nedlagt hvis ikke næringen tar ansvar
 • Egen bevisstgjøring rundt fag- og læreplan fører til kompetanseheving i bedriften
 • Opplæringskontoret blir et servicekontor for eiere / næringen. Vi tar oss av alle administrative oppgaver i læreforholdet.

For å søke om godkjenning kan du ta kontakt med oss så veileder vi deg videre i prosessen.

Levert av  
mangadexmangadex