Stor pågang på YSK kurs..les mer

06.02.2019

 

VIKTIG VED PÅMELDING KURS!

Hvis du melder deg på kurs via Kursagenten eller andre kursportaler kan OLKT ikke garantere at påmeldingen er gyldig. Det kan medføre at du ikke får plass på kurset. Påmelding til våre kurs skjer kun via olkt.no/kursportal eller stig@olkt.no samt mob. 90279605

04.01.2019

 

FAGBREV SOM YRKESSJÅFØR

Vi starter nå opp eksamensforberedende...les mer

31.05.2018

 

Årets Lærling!

Mojtaba Rasouli (i midten på bildet) hos Boreal Transport fikk det gjeveste ... les mer

17.02.2018

 

NYE MEDLEMSBEDRIFTER I OLKT

Vi ønsker NORTURA STEINKJER og ARNTSEN AS FROSTA velkommen som medlemsbedrifter i Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag SA. ! Vi gleder oss til et godt samarbeid i fagopplæringen og yrkesrettede kurs i tiden fremover.

01.02.2018

 

LÆRLINGSKOLEN I TUNGT.NO

Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag tenker nytt! les mer...

31.01.2018

 

Endringer/Presisering i Kjøre og Hviletidsreglene

Vegdirektoratet presiserer at alle som kjører levende dyr også er underlagt regler om kjøre og hviletid...les mer

03.07.2017

 

FARTSKRIVERFORORDNINGEN

Fartsskriverforordningen Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014...les mer

05.06.2016

 

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI... fler bilder og intervju: klikk her

03.06.2016

 

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK... les mer

01.06.2016

 

LASTSIKRINGSSEMIEN I PRAKSIS PÅ TILLER VGS!

Ivrige og dyktige elever sikrer etter alle kunstens regler;-)

25.05.2016

 

BLI LÆRLING DU OG!

Sjekk denne... les mer

04.02.2016

Yrkessjåførutdanning tunge kjøretøy


Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må i framtiden skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.


Utdanningskravet ble innført fra og med 10. september 2008 for persontransport med minibuss/buss og fra og med 10. september 2009 for godstransport med lett lastebil/lastebil. Ordningen innføres over hele Europa som følge av nye EU-krav.

Kravet om yrkessjåførkompetanse gjelder alle som i sitt arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport hvor det er en form for vederlag i forbindelse med utførelsen av transporten, og når transporten foregår med kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkort klassene.

De som ønsker å utføre både gods- og persontransport må inneha kompetanse for både gods- og persontransport.

Begrepet ”mot vederlag” omfatter enhver form for vederlag utløst av person- eller godstransport. Om sjåføren har hatt til hensikt å oppnå en fortjeneste eller ikke, er ikke relevant for vurderingen. Han kan gjerne gå med underskudd. Hvilket betalingsmiddel som benyttes eller hvilken betalingsform vederlaget betales i er ikke avgjørende. Andre betalingsformer enn penger vil dermed også rammes, eksempelvis byttehandel. Det kan heller ikke ha betydning om sjåførene står i et ansettelsesforhold med lønnsmottak fra sin arbeidsgiver eller om vedkommende er selvstendig næringsdrivende, og med det får betalt sin godtgjørelse rett fra oppdragsgiver.

Man kan også se på hva som er grunnen til at transporten iverksettes. Det kan være at en vareeier engasjerer en transportør som tar betaling av vareeieren for transporten, men velger å benytte en sjåfør som ikke skal ha betaling, f.eks et pensjonert familiemedlem. Dette må regnes som transport mot vederlag, da vederlaget vareeier betaler, er det som gjør at transporten gjennomføres.

Du som allerede har tungbilførerkort før disse datoene vil ha yrkessjåførkompetanse på grunnlag av din førerrett. 

For å opprettholde din yrkessjåførkompetanse må du gjennomføre en etterutdanning på 35 timer hos et godkjent lærested.

Alle nye sjåfører etter nevnte datoer, må derimot ta grunnutdanning i tillegg til føreropplæringen for å få et slikt kompetansebevis. Se nærmere beskrivelse av omfang og innhold av grunnutdanningen på de andre sidene om yrkessjåførutdanningen.  Senere må også disse ta regelmessig etterutdanning hvert 5. år.

Hvem omfattes ikke av ordningen?
Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om kompetansebevis. Derfor blir det ingen endring for de som har minibuss som familiebil eller som skal trekke sin campingvogn med en lett lastebil.

De som frakter materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av et yrke kan i enkelte tilfeller være unntatt fra ordningen når kjøringen ikke er hovedaktiviteten.

Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjeneste er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis. Se yrkessjåførforskriftens § 1.

OLKT arrangerer jevnlig etterutdanning for yrkessjåfører flere steder i Sør Trøndelag.

Vi har godkjente læresteder i Trondheim, Orkanger,Frøya, Fosen, Oppdal, Røros og Steinkjer
Levert av