Full fart på YSK

11.11.2020

 

FAGBREV SOM YRKESSJÅFØR-LOGISTIKKOPERATØR

Vi starter nå opp eksamensforberedende...les mer

11.11.2020

 

Lærlinger og permiteringer

Henstilling fra Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag

19.03.2020

 

Koronavirus og smittefare!

Her på Olkt innføres redusert åpningstid på grunn av Koronaviruset. Vi er tilgjengelig hele tiden på telefon.

16.03.2020

 

TOYOTA TRUCK

Toyota Material Handling Trondheim har sponset OLKT med en flunkende ny EL motvektstruck til bruk i YSK kurs og annen opplæring. OLKT takker for velviljen i forbindelse med dette!

14.10.2019

 

NY SIMULATOR!

OLKT har kjøpt..les mer

15.05.2019

 

Årets Lærling!

Mojtaba Rasouli (i midten på bildet) hos Boreal Transport fikk det gjeveste ... les mer

17.02.2018

 

LÆRLINGSKOLEN I TUNGT.NO

Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag tenker nytt! les mer...

31.01.2018

 

Endringer/Presisering i Kjøre og Hviletidsreglene

Vegdirektoratet presiserer at alle som kjører levende dyr også er underlagt regler om kjøre og hviletid...les mer

03.07.2017

 

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI... fler bilder og intervju: klikk her

03.06.2016

 

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK... les mer

01.06.2016

 

LASTSIKRINGSSEMIEN I PRAKSIS PÅ TILLER VGS!

Ivrige og dyktige elever sikrer etter alle kunstens regler;-)

25.05.2016

 

BLI LÆRLING DU OG!

Sjekk denne... les mer

04.02.2016

Fagbrev høst 2020


Vi gjennomfører eksamensforberedende kurs for transportfagene (§3.5).    

  • Yrkessjåfør (gods- og persontransport)

  • Logistikkoperatør 

Kursene gjennomføres i hovedsak torsdager  fra januar til juni. Fra september til desember må det  påregnes også noen få lørdager og søndager ).  


Eksamen avlegges i regi av Privatistkontoret i Trøndelag Fylkeskommune.  
Datoer er rundt 10. juni og 10. desember hver år. Oppstart for kurs kommende år er fastsatt til torsdag 20 august - 2020 kl. 17:00.
Undervisningsplan ferdigstilt ved kursstart.

Vi arrangerer også bedriftsinterne kurs med gjennomføring som er tilpasset bedriften.

Om faget og studiet: 
Studiet gir en bred teoretisk innføring i transportfaget og passer for personer som har lang  praksis innen transportbransjen som logistikkoperatør (terminalarbeider, lagerarbeidere), yrkessjåfør (person og godstransport).  Studiet forbereder kandidaten til å avlegge den skriftlige delen av fagprøven.  

Pensum 
Læreplan i yrkessjåførfaget Vg 3 / Opplæring i bedrift og læreplan i logistikkfaget Vg 3 / Opplæring i bedrift.                     

Eksempler på kompetansemål fra faginnholdet: 
Planlegging og drift, transport, lastsikring, godsbehandling, service og kundebehandling, lagerhold, persontransport, godshåndtering, digitale verktøy, ergonomi, fraktdokumentasjon,  internlogistikk, eksternlogistikk m.m.


Fagbrev

Kandidater som tar fagbrev etter § 3-5 i Opplæringsloven, slipper å lese allmennfagene norsk, engelsk, samfunnslære, og kroppsøving.

Fagprøven
For å bli meldt opp til fagprøve må kandidaten bestå en skriftlig tverrfaglig eksamen i programområdet Transport og Logistikk, deretter praktisk fagprøve. Den praktiske fagprøve er 3-delt og gjennomføres på 2 dager i yrkessjåførfaget. En dag til logistikkoperatørene. Kompetansemålene til logistikkoperatører og yrkessjåfører framstår ulikt. Av den grunn meldes våre kandidater opp til den prøven de kan dokumentere 60 måneder praksis i. For yrkessjåfører fagkode YRK3102 og logistikkoperatører LOG3102.

Teoriprøven
Den tverrfaglige prøven arrangeres av Privatistkontoret i Trøndelag to ganger i året, i juni og desember. Oppmeldingsfristen er fra 15-31 januar 2020 og 1-15 
september. Ved deltagelse på våre kurs, er vi behjelpelig med oppmelding til eksamen.  Det kreves ingen dokumentasjon av praksis for å avlegge teoriprøven. Etter avlagt og bestått teoriprøve, utsteder den videregående skolen et fagkarakterbevis. Teorieksamen er endelig og foreldes ikke.

Praktisk prøve
Oppmelding til den praktiske prøven skjer til Seksjon fag- og yrkesopplæring i Trøndelag fylkeskommune. Kravene til praksis som stilles for å kunne avlegge fagprøve etter § 3.5 i Opplæringsloven er at man må ha minimum 60 mnd. allsidig praksis i faget. Praksisen kan vurderes av oss. Dokumentasjon for praksis, event. vitnemål fra tidligere utdanning samt fagkarakterbevis for bestått teoriprøve skal følge oppmeldingen.   

Tilleggskrav
Logistikkoperatører: Kandidaten må ha truckførerbevis, og inneha ADR kompetanse.
Yrkessjåfører: ADR - kompetanse og førerkort minst klasse C eller D. 

Gjennomføring av undervisningen

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med undervisning til tidspunkt som gjør det mulig å gjennomføre kurset uten at det går på bekostning av det daglige arbeid. I hovedsak gjennomføres kurset med en kombinasjon av en ukekveld (17.00 – 20.15), samt lørdager og/eller søndager fordelt over hele semesteret (januar – juni for eksamen i juni og september – desember 
for eksamen i desember). Ved bedriftsinterne kurs gjennomføres undervisningen etter kundens ønsker. 

Pris
Deltakeravgift andelseiere Kr 12 500,- + kr 2000,- materiell = Tot. Kr 14 500,-
Deltakeravgift andre Kr 13 500+ kr 2000,- materiell = kr 15 500,- 
I denne prisen inngår kort ADR oppfriskning + en hel dag med instruktør for forberedelse til selve fagprøven. Dette gjøres i begge fag med dyktige instruktører.

Neste fagbrevkurs
Vårt kontor kjører fortløpende interne og eksterne kurs. Ved forespørsel om bedriftsinterne kurs er vi fleksible i det å etterkomme kundens krav og etterspørsel.Påmelding her!   

All registrering / deltakelse på våre kurs kan gjøres elektronisk av den enkelte og/ eller bedrifter. Byr dette på problemer kan man også nå oss direkte eller pr. mail.

Er noe uklart tar dere kontakt med OLKT mob: 950 03 766
Levert av  
mangadexmangadex