GJENVINNINGSFAGET

ET VIKTIG BIDRAG TIL ET RENERE NORGE

Gjenvinningsoperatører har ansvaret for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

 

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav tre år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): teknikk og industriell produksjon

  • Tre år opplæring i bedrift:

    gjenvinningsfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav;
Opptakskravet til videregående opplæring er fullført grunnskole.

Etterutdanning;
Gjenvinningsoperatører har en rekke muligheter for videreutdanning, blant annet fagbrev i yrkessjåfør og maskinfører for anleggsmaskiner.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

  • transportere avfall til riktig mottak

  • behandle, komprimere og sortere avfall etter nasjonale og internasjonale regler

  • velge riktig utstyr og riktige maskiner for å behandle avfallet

  • veilede kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering

  • registrere og rapportere avvik fra rutiner

Som gjenvinningsoperatør jobber du med maskiner, og må følge strenge HMS-regler.

Gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avfallstyper, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. Du må vite hvordan du skal skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall, og kjenne til de kjemiske og fysiske egenskapene ved ulike typer avfall.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. Som gjenvinningsoperatør har du god kjennskap til klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering. Å finne miljøvennlige måter å redusere og gjenvinne avfall på er blant hovedoppgavene til gjenvinningsoperatører.

I Sør - Trøndelag vil vi i 2015 tegne en lærekontrakt i Gjenvinningsfaget. En helt ny gjenvinningsstasjon er kommet på plass på Heggstadmoen på Heimdal. Her vil kunder få et lite innblikk i hvor viktig denne jobben er for å ivareta arbeidet med et renere og sunnere Norge.

Retura Sør - Trøndelag AS på Grønøra næringspark, Orkanger har også et stort og flott avfallsmottak hvor gjenvinningsoperatører arbeider daglig.

 

Levert av  
mangadexmangadex