Kurs


Kravene som stilles til våre yrkesgrupper er av en slik art at  kurs og kompetanseheving er helt nødvendig for å praktisere lovlig. Noe går inn under krav om dokumentert opplæring. Det meste befinner seg i kategorien sertifisert opplæring som også er ufravikelig krav på mange av våre kurs.(trucktype på bilde inngår som dokumentert opplæring)

Dere vil finne utfyllende kommentarer rundt hvert av våre kurs på disse hjemmesidene. I tillegg ser vi gjerne at dere tar kontakt om noe skulle være uklart. 
Levert av  
mangadexmangadex