Full fart på YSK

11.11.2020

 

FAGBREV SOM YRKESSJÅFØR-LOGISTIKKOPERATØR

Vi starter nå opp eksamensforberedende...les mer

11.11.2020

 

Lærlinger og permiteringer

Henstilling fra Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag

19.03.2020

 

Koronavirus og smittefare!

Her på Olkt innføres redusert åpningstid på grunn av Koronaviruset. Vi er tilgjengelig hele tiden på telefon.

16.03.2020

 

TOYOTA TRUCK

Toyota Material Handling Trondheim har sponset OLKT med en flunkende ny EL motvektstruck til bruk i YSK kurs og annen opplæring. OLKT takker for velviljen i forbindelse med dette!

14.10.2019

 

NY SIMULATOR!

OLKT har kjøpt..les mer

15.05.2019

 

Årets Lærling!

Mojtaba Rasouli (i midten på bildet) hos Boreal Transport fikk det gjeveste ... les mer

17.02.2018

 

LÆRLINGSKOLEN I TUNGT.NO

Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag tenker nytt! les mer...

31.01.2018

 

Endringer/Presisering i Kjøre og Hviletidsreglene

Vegdirektoratet presiserer at alle som kjører levende dyr også er underlagt regler om kjøre og hviletid...les mer

03.07.2017

 

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI... fler bilder og intervju: klikk her

03.06.2016

 

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK... les mer

01.06.2016

 

LASTSIKRINGSSEMIEN I PRAKSIS PÅ TILLER VGS!

Ivrige og dyktige elever sikrer etter alle kunstens regler;-)

25.05.2016

 

BLI LÆRLING DU OG!

Sjekk denne... les mer

04.02.2016

LÆRLING / LÆREPLASSER  Overordnet årskalender og aktivitets oversikt for lærlinger i OLKT 

 


Fra sommeren / høsten vil vi ta inn lærlinger i fagene Yrkessjåfør, Logistikkoperatør og i Gjenvinningsfaget. Yrkessjåfør har to inntak per år, juli/august og i desember.
 
Bransjen har fortsatt behov for arbeidskraft. Nye strengere krav til utdanning for yrkessjåfører på lastebil som trådte i kraft høsten  - 09 har resultert i lavere rekruttering til trafikkskolene. Prisen for å erverve seg førerrett for tunge kjøretøy har steget betraktelig. Av den grunn er bransjen i mye større grad opptatt av at framtidig rekruttering fra nå av vil bli intensivert gjennom fagopplæringen. Elever som velger denne transportfaglige utdanningen får kompetansebevis til en kostnad stipulert opp mot kr 130 000,- (Truck, ADR, delvis dekt førerkort  til bil kl B, samt alt på C, CE eller D, DE)  

Transportfaglig utdanning gjennom videregående skole og lærling vil bli det naturlige utdanningsløp i langt større grad i årene som kommer for de som tenker seg inn i dette programområdet. Vi klarer ikke å dekke behovet til bedriftene som etterspør yrkessjåfør. Flere læreplasser ledig! Ved innføringen av Yrkesjåførdirektivet vil hverdagen for sjåføren bedres på flere måter. Bedre trafikk - sikkerhet, bedre miljø og større inntjening.  

I tillegg til basisoppgaven med lærlinger gjennomfører vi kurs rettet mot transportnæringen. Andelseiere (medlemsbedrifter) i Opplæringskontoret innvilges medlemsfordeler på disse kursene. Oversikt over kursene finnes på egen side.

Elevene på Tiller, Meldal og Røros videregående skole går nå snart ut i sin siste rene skoleferie. Etter denne ferien vil de fleste gå inn som lærlinger / lærekandidater i ulike bedrifter og da gjelder arbeidslivets regler.
 
Vi på Opplæringskontoret vil nå fokusere arbeidet inn mot de elevene som sliter med å skaffe seg læreplass etter endt skoleslutt. Denne jobben vil pågå utover sommeren og høsten. I så måte er det viktig å presisere at uten aktivitet fra søkerens side vil hjelpen fra vår side justeres deretter. Vi må se at dette er noe eleven virkelig vil. Da handler det om å ringe, komme på intervju, søke, kontakte oss og være generelt aktiv. ALLE som retter på negative karakterer til høsten stiller sterkere ved neste skoleinntak. 
(Les Ole Vig)
 
Det er flere av bedriftene som har etterspurt lærling kommende høst som ikke får sitt ønske oppfylt. Med andre ord så har vi flere læreplasser enn lærlinger. 
 
Her er det viktig å bemerke at bedriftene ene og alene er de som foretar intervju og eventuell ansettelse av lærlinger. Finner de ikke kandidaten god nok ut fra elevens prestasjoner på skolen har de full rett til å avvise søkeren. Dette signaliserer at elever som har stort fravær, manglende karakterer i ett eller flere fag vil ha problemer med å komme gjennom nåløyet. 

GRATULERER TIL ALLE DERE SOM NÅ HAR BEKREFTET LÆREPLASS!!
Levert av  
mangadexmangadex