Stor pågang på YSK kurs..les mer

06.02.2019

 

VIKTIG VED PÅMELDING KURS!

Hvis du melder deg på kurs via Kursagenten eller andre kursportaler kan OLKT ikke garantere at påmeldingen er gyldig. Det kan medføre at du ikke får plass på kurset. Påmelding til våre kurs skjer kun via olkt.no/kursportal eller stig@olkt.no samt mob. 90279605

04.01.2019

 

FAGBREV SOM YRKESSJÅFØR

Vi starter nå opp eksamensforberedende...les mer

31.05.2018

 

Årets Lærling!

Mojtaba Rasouli (i midten på bildet) hos Boreal Transport fikk det gjeveste ... les mer

17.02.2018

 

NYE MEDLEMSBEDRIFTER I OLKT

Vi ønsker NORTURA STEINKJER og ARNTSEN AS FROSTA velkommen som medlemsbedrifter i Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag SA. ! Vi gleder oss til et godt samarbeid i fagopplæringen og yrkesrettede kurs i tiden fremover.

01.02.2018

 

LÆRLINGSKOLEN I TUNGT.NO

Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag tenker nytt! les mer...

31.01.2018

 

Endringer/Presisering i Kjøre og Hviletidsreglene

Vegdirektoratet presiserer at alle som kjører levende dyr også er underlagt regler om kjøre og hviletid...les mer

03.07.2017

 

FARTSKRIVERFORORDNINGEN

Fartsskriverforordningen Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014...les mer

05.06.2016

 

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI... fler bilder og intervju: klikk her

03.06.2016

 

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK... les mer

01.06.2016

 

LASTSIKRINGSSEMIEN I PRAKSIS PÅ TILLER VGS!

Ivrige og dyktige elever sikrer etter alle kunstens regler;-)

25.05.2016

 

BLI LÆRLING DU OG!

Sjekk denne... les mer

04.02.2016

LÆRLING / LÆREPLASSER  Overordnet årskalender og aktivitetsoversikt for lærlinger i OLKT 2015


Fra sommeren / høsten 2015 vil vi ta inn lærlinger i fagene Yrkessjåfør, Logistikkoperatør og i Gjenvinningsfaget.
 
Bransjen har fortsatt behov for arbeidskraft. Nye strengere krav til utdanning for yrkessjåfører på lastebil som trådte i kraft høsten  - 09 har resultert i lavere rekruttering til trafikkskolene. Prisen for erverve seg førerrett for tunge kjøretøy har steget betraktelig. Av den grunn er bransjen i mye større grad opptatt av at framtidig i rekruttering fra nå av vil bli intensivert gjennom fagopplæringen. Elever som velger denne transportfaglige utdanningen får kompetansebevis til en kostnad stipulert opp mot kr 130 000,- (Truck, Adr, dekt deler av førerklort kl B, dekt alt på C, CE eller D, DE)  

Transportfaglig utdanning gjennom videregående skole og lærling vil bli det naturlige utdanningsløp i langt større grad i årene som kommer for de som tenker seg inn i dette programområdet. Vi klarer ikke å dekke behovet til bedriftene som etterspør yrkessjåfør. Flere læreplasser ledig! Ved innføringen av Yrkessjåførdirektivet vil hverdagen for sjåføren bedres på flere måter. Bedre trafikk - sikkerhet, bedre miljø og større inntjening.  

I tillegg til basisoppgaven med lærlinger gjennomfører vi kurs rettet mot transportnæringen. Andelseiere (medlemsbedrifter) i Opplæringskontoret innvilges medlemsfordeler på disse kursene. Oversikt over kursene finnes på egen side.

Elevene på Tiller, Meldal og Røros videregående skole går nå snart ut i sin siste rene skoleferie. Etter denne ferien vil de fleste gå inn som lærlinger / lærekandidater i ulike bedrifter og da gjelder arbeidslivets regler.
 
Vi på Opplæringskontoret vil nå fokusere arbeidet inn mot de elevene som sliter med å skaffe seg læreplass etter endt skoleslutt. Denne jobben vil pågå utover sommeren og høsten. I så måte er det viktig å presisere at uten aktivitet fra søkerens side vil hjelpen fra vår side justeres deretter. Vi må se at dette er noe eleven virkelig vil. Da handler det om å ringe, komme på intervju, søke, kontakte oss og være generelt aktiv. ALLE retter på negative karakterer til høsten for å stille sterkere ved neste skoleinntak. 
(Les Ole Vig)
 
Pr. 1 / 7 - 2015 er det flere av bedriftene som har etterspurt lærling kommende høst som ikke får sitt ønske oppfylt. M. a. o så har vi flere læreplasser enn lærlinger. Når vi i tillegg vet at flere av bedriftene ikke har svart på intensjonsavtalene vi har sendt ut så ser vi her at det er store muligheter.
 
Her er det viktig å bemerke at bedriftene ene og alene er de som foretar intervju og eventuell ansettelse av lærlinger. Finner de ikke kandidaten god nok ut fra elevens prestasjoner på skolen har de full rett til å avvise søkeren. Dette signaliserer at elever som har stort fravær, manglende karakterer i ett eller flere fag vil ha problemer med å komme gjennom nåløyet. 

De varsles om en økende arbeidsledighet i Norge framover. Derfor er det viktig å fortelle til kommende elever på VG 2 Transport og logistikk at kravene 
på å skaffe seg læreplass er skjerpet og at alle sammen kommende skoleår 2015 / 2016 må gi "det lille ekstra." Mange voksne vil søke seg jobb i våre fag.

GRATULERER TIL ALLE DERE SOM NÅ HAR BEKREFTET LÆREPLASS!!

Levert av