LÆRLING / LÆREPLASSER  Overordnet årskalender og aktivitetsoversikt for lærlinger i OLKT 2015


Fra sommeren / høsten 2015 vil vi ta inn lærlinger i fagene Yrkessjåfør, Logistikkoperatør og i Gjenvinningsfaget.
 
Bransjen har fortsatt behov for arbeidskraft. Nye strengere krav til utdanning for yrkessjåfører på lastebil som trådte i kraft høsten  - 09 har resultert i lavere rekruttering til trafikkskolene. Prisen for erverve seg førerrett for tunge kjøretøy har steget betraktelig. Av den grunn er bransjen i mye større grad opptatt av at framtidig i rekruttering fra nå av vil bli intensivert gjennom fagopplæringen. Elever som velger denne transportfaglige utdanningen får kompetansebevis til en kostnad stipulert opp mot kr 130 000,- (Truck, Adr, dekt deler av førerklort kl B, dekt alt på C, CE eller D, DE)  

Transportfaglig utdanning gjennom videregående skole og lærling vil bli det naturlige utdanningsløp i langt større grad i årene som kommer for de som tenker seg inn i dette programområdet. Vi klarer ikke å dekke behovet til bedriftene som etterspør yrkessjåfør. Flere læreplasser ledig! Ved innføringen av Yrkessjåførdirektivet vil hverdagen for sjåføren bedres på flere måter. Bedre trafikk - sikkerhet, bedre miljø og større inntjening.  

I tillegg til basisoppgaven med lærlinger gjennomfører vi kurs rettet mot transportnæringen. Andelseiere (medlemsbedrifter) i Opplæringskontoret innvilges medlemsfordeler på disse kursene. Oversikt over kursene finnes på egen side.

Elevene på Tiller, Meldal og Røros videregående skole går nå snart ut i sin siste rene skoleferie. Etter denne ferien vil de fleste gå inn som lærlinger / lærekandidater i ulike bedrifter og da gjelder arbeidslivets regler.
 
Vi på Opplæringskontoret vil nå fokusere arbeidet inn mot de elevene som sliter med å skaffe seg læreplass etter endt skoleslutt. Denne jobben vil pågå utover sommeren og høsten. I så måte er det viktig å presisere at uten aktivitet fra søkerens side vil hjelpen fra vår side justeres deretter. Vi må se at dette er noe eleven virkelig vil. Da handler det om å ringe, komme på intervju, søke, kontakte oss og være generelt aktiv. ALLE retter på negative karakterer til høsten for å stille sterkere ved neste skoleinntak. 
(Les Ole Vig)
 
Pr. 1 / 7 - 2015 er det flere av bedriftene som har etterspurt lærling kommende høst som ikke får sitt ønske oppfylt. M. a. o så har vi flere læreplasser enn lærlinger. Når vi i tillegg vet at flere av bedriftene ikke har svart på intensjonsavtalene vi har sendt ut så ser vi her at det er store muligheter.
 
Her er det viktig å bemerke at bedriftene ene og alene er de som foretar intervju og eventuell ansettelse av lærlinger. Finner de ikke kandidaten god nok ut fra elevens prestasjoner på skolen har de full rett til å avvise søkeren. Dette signaliserer at elever som har stort fravær, manglende karakterer i ett eller flere fag vil ha problemer med å komme gjennom nåløyet. 

De varsles om en økende arbeidsledighet i Norge framover. Derfor er det viktig å fortelle til kommende elever på VG 2 Transport og logistikk at kravene 
på å skaffe seg læreplass er skjerpet og at alle sammen kommende skoleår 2015 / 2016 må gi "det lille ekstra." Mange voksne vil søke seg jobb i våre fag.

GRATULERER TIL ALLE DERE SOM NÅ HAR BEKREFTET LÆREPLASS!!

Levert av