Lastsikring – simulator


OLKT har utviklet en simulator for sikring og utprøving av metoder og surringer på tung last. Utformingen og de ulike lasttypene er i henhold til kravet i forskrift om trafikkopplæring.


Simulatoren er mobil ( Semitrailer) og benyttes til opplæring av yrkessjåførlærlinger, modul G5 i YSK og spesialiseringskurs for bedrifter som ønsker dokumentert opplæring for sine ansatte.

Ta kontakt med oss for informasjon og bestilling av opplæring i lastsikring.


Levert av  
mangadexmangadex