Mobil Tungbilsimulator


Opplæringskontoret vil fra høsten 2015 tilby en mobil simulator til bruk i rekruttering og opplæring for ungdommer i 10 klasse og VG1. Denne vil vi oppsøke skolene med og la elevene få mulighet til å kjøre tunge kjøretøy under trygge omgivelser med realistiske scenarier.

Levert av