OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG SA TRØNDELAGKontoret betjenes av daglig leder Tor Anders Gulbrandsen, opplæringsrådgiver Magne Johansen, 
og opplæringsrådgiver Kristine Larem

Det er vår jobb sammen med bedriften og kvalitetssikre lærlingens arbeidsdag og sørge for at opplæringen skjer i henhold til læreplanens innhold.
 
Vi er aktive i kursmarkedet og holder en rekke kurs rettet mot transportbransjen. Vi er Sør Trøndelags største aktør innen etterutdanning for yrkessjåfører.

Andre gjøremål er:

  • framskaffe oversikt over læreplasser
  • inngå forpliktende avtaler
  • lærekontrakter
  • oppfølgingsmøter i bedrift
  • konfliktløser
  • oppmelding til fagprøve
  • sikrer økonomiske støtteordninger

Vi er et servicekontor for våre andelseiere og lærlinger. Vi ser også at elever i Grunnskolen og videregående skole tar kontakt med oss for veiledning. Vi er her for å hjelpe til!!Opplæringskontoret er eid av nærmere 160 ulike transportrelaterte bedrifter rundt om i Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er å følge opp lærlinger i disse bedriftene, samtidig som nye læreplasser og lærebedrifter framskaffes.  Vi markedsfører fagene overfor elever i 9. og 10. trinn i ungdomsskolen, Vg1 elever på utdanningsprogram for Service og Samferdsel og TIP (Teknisk industriell produksjon), samt elever på Vg2 Transport og logistikk.

Opplæringskontoret har 104 lærlinger i fagene yrkessjåfør, logistikkoperatør og gjenvinning. Inneværende skoleår har et høyt søkertall på VG2 Transport og logistikk noe vi i på kontoret setter stor pris på, men viktigst av alt er : Det er plass til flere! 

Levert av  
mangadexmangadex