Stor pågang på YSK kurs..les mer

06.02.2019

 

VIKTIG VED PÅMELDING KURS!

Hvis du melder deg på kurs via Kursagenten eller andre kursportaler kan OLKT ikke garantere at påmeldingen er gyldig. Det kan medføre at du ikke får plass på kurset. Påmelding til våre kurs skjer kun via olkt.no/kursportal eller stig@olkt.no samt mob. 90279605

04.01.2019

 

FAGBREV SOM YRKESSJÅFØR

Vi starter nå opp eksamensforberedende...les mer

31.05.2018

 

Årets Lærling!

Mojtaba Rasouli (i midten på bildet) hos Boreal Transport fikk det gjeveste ... les mer

17.02.2018

 

NYE MEDLEMSBEDRIFTER I OLKT

Vi ønsker NORTURA STEINKJER og ARNTSEN AS FROSTA velkommen som medlemsbedrifter i Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag SA. ! Vi gleder oss til et godt samarbeid i fagopplæringen og yrkesrettede kurs i tiden fremover.

01.02.2018

 

LÆRLINGSKOLEN I TUNGT.NO

Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag tenker nytt! les mer...

31.01.2018

 

Endringer/Presisering i Kjøre og Hviletidsreglene

Vegdirektoratet presiserer at alle som kjører levende dyr også er underlagt regler om kjøre og hviletid...les mer

03.07.2017

 

FARTSKRIVERFORORDNINGEN

Fartsskriverforordningen Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014...les mer

05.06.2016

 

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI

OLKT OG RØROS VGS I SAMARBEID i LASTSIKRING MED VÅR LASTSIKRINGS-SEMI... fler bilder og intervju: klikk her

03.06.2016

 

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK

PRESSEMELDING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. YSK... les mer

01.06.2016

 

LASTSIKRINGSSEMIEN I PRAKSIS PÅ TILLER VGS!

Ivrige og dyktige elever sikrer etter alle kunstens regler;-)

25.05.2016

 

BLI LÆRLING DU OG!

Sjekk denne... les mer

04.02.2016

OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG SA TRØNDELAGKontoret betjenes av daglig leder Tor Anders Gulbrandsen, opplæringsrådgiver Magne Johansen, 
og fagansvarlig Stig Kåre Sæther. 

Det er vår jobb sammen med bedriften og kvalitetssikre lærlingens arbeidsdag og sørge for at opplæringen skjer i henhold til læreplanens innhold.
 
Vi er aktive i kursmarkedet og holder en rekke kurs rettet mot transportbransjen. Vi er Sør Trøndelags største aktør innen etterutdanning for yrkessjåfører.

Andre gjøremål er:

  • framskaffe oversikt over læreplasser
  • inngå forpliktende avtaler
  • lærekontrakter
  • oppfølgingsmøter i bedrift
  • konfliktløser
  • oppmelding til fagprøve
  • sikrer økonomiske støtteordninger

Vi er et servicekontor for våre andelseiere og lærlinger. Vi ser også at elever i Grunnskolen og videregående skole tar kontakt med oss for veiledning. Vi er her for å hjelpe til!!Opplæringskontoret er eid av nærmere 160 ulike transportrelaterte bedrifter rundt om i Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er å følge opp lærlinger i disse bedriftene, samtidig som nye læreplasser og lærebedrifter framskaffes.  Vi markedsfører fagene overfor elever i 9. og 10. trinn i ungdomsskolen, Vg1 elever på utdanningsprogram for Service og Samferdsel og TIP (Teknisk industriell produksjon), samt elever på Vg2 Transport og logistikk.

Opplæringskontoret har 104 lærlinger i fagene yrkessjåfør, logistikkoperatør og gjenvinning. Inneværende skoleår har et høyt søkertall på VG2 Transport og logistikk noe vi i på kontoret setter stor pris på, men viktigst av alt er : Det er plass til flere! 

Levert av