Våre simulatorer

 Opplæringskontoret for transportfag SA Trøndelag har investert i en Tungbilsimulator med helt ny teknologi . Simulatoren er en "high range" 1:1 - simulator med opplæringsprogrammer som skreddersys for førerkortopplæring og sikker adferd på vei samt optimalkjøring. Simulatoren er installert i en 40" kontainer i  vår praksishall  på Kvenildmyra 5, 7093 Tiller. ( operativ medio august  2019) Entac Sinapsis Heavy Vehicle simulator

Mobil Tungbilsimulator

Vi har også en Scania tungbilsimulator innmontert i skapet på vår C1 lastebil. Denne brukes i vår rekrutteringsvirksomhet rettet mot ungdomskolelever 10.klasse og VG 1 VG 2 elever. 
Vi setter også pris på telefonhenvendelser om det skulle være nødvendig.

Ring Stig på tlf. 902 79 605
Dere kan også kontakte oss via vår epost som er: stig@olkt.no
Levert av  
mangadexmangadex