Søknad om læreplass sendes/stiles til


Opplæringskontoret for transportfag Trøndelag SA
Kvenildmyra 5,
7072 HEIMDAL

Søknaden må inneholde (foruten selve søknaden):

  • CV
  • Kopi av vitnemål fra GK og Vk1 Transportfag el.
  • Vg1 Service og Samferdsel og Vg2 Transport og Logistikk  el.
  • Vg1 TIP (Teknikk Industriell Produksjon) og Vg2 Transport og Logistikk
  • Attester dersom du har arbeidet tidligere
  • Prioritering / rekkefølge på bedrifter (eget skjema)

Andre søkere med andre utdanningsløp er også aktuelle - kompetansevurdering må foretas av den enkelte før fastsettelse av læreløpets kontraktstid.
 
Søknaden med vedlegg kan også sendes elektronisk til:
tor.anders@olkt.no
magne@olkt.no
kristine@olkt.no

Levert av  
mangadexmangadex