Styret i Opplæringskontoret

Leif Ove Borgen

Leder
Telefon: 72 47 43 31
Faks: 72 89 02 30
Mobil: 908 93 535
Poststed: 7072 Heimdal
Arbeid: Transportsjef Rema Distribunal


Harald Brekke 

Styremedlem
Åkerveien 10

7046 Trondheim

48185 855

Distribusjonssjef ASKO Midt Norge

 

Ragnhild Irene Moe

Styremedlem

Mineralsvingen 3

7509 Stjørdal

93467124

Fagleder Ole Vig videregående skole

 

 

Børge A. Tingstad:

Styremedlem
Mobil: 922 37 643
 7350 Buvika

Jørund Halgunset

Styremedlem
Mobil: 928 44 050
Poststed: 7043 Trondheim
Arbeid: Avd.leder Hob Gods AS

Knut Oddvar Larsen

Styremedlem  
Mobil: 911 12 250
Poststed: 7037 Trondheim
Arbeid: Driftsleder Renovasjon Renholdsverket

Nina Elgåen Olsen

Varamedlem
Telefon: 73 19 40 00
Mobil: 924 01 900
Poststed: 7075 Tiller
Arbeid: Avdelingsleder Tiller vgs.

Levert av