Yrkessjåfør
Veien er målet! 

En utdannelse innen transportfag innebærer mange muligheter. Den er en start på et yrke med gode inntjeningsmuligheter og frihet til å råde over egen tid. Veien til egen virksomhet er kortere enn i de fleste andre jobber.


Yrkessjåførfaget:

Faget omhandler arbeid innen godstransport og persontransport.

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Transport av varer og personer
 • Service og kundebehandling
 • Lasting og lossing
 • Dokumentbehandling
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr 

Yrkessjåførutdannelsen skal gi førerkort i klasse C/CE eller D/DE (lastebil/ lastebil med tilhenger, buss/buss med tilhenger). I  yrkessjåførfaget  får du i tillegg til førerkort i alle kategorier kompetansebevis som ADR-bevis og truckførerbevis.

 

Kunnskaper og ferdigheter yrkessjåføren må ha:

Yrkessjåføren må ha god trafikkforståelse, gode kjøreferdigheter og kunnskaper om miljømessige konsekvenser av handlinger i trafikken.

Yrkessjåføren må kunne arbeide planmessig og ta selvstendige avgjørelser. Du må være nøyaktig og vise ansvar for varer og passasjerer som transporteres.

Yrkessjåføren må kunne samarbeide med både kolleger og kunder og ha en utpreget serviceinnstilling. Gode kommunikasjonsevner og riktig håndtering av teknisk krevende kjøretøy er viktig.

Yrkessjåføren får blant annet følgende opplæring:

 • Føreropplæring på lastebil og vogntog
 • Adr - grunnkurs (farlig gods på vei)
 • Brannslukking
 • Kompetansebevis på truck (flere klasser)
 • Førstehjelpskurs 
 • Kranopplæring (ikke lengre krav for å få fagbrev)
 • Utføre kjøreoppdrag
 • Kjøretøylære og vedlikehold
 • Kundebehandling og økonomi
 • Transportdokumenter
 • Gods- og persontransport
 • Holdning og etikk i trafikken 


Hvor kan jeg jobbe?

Innen nærtransport og langtransport. Noen jobber bare dagtid, mens andre har skiftarbeid. Kort sagt, mulighetene er mange og varierte.

Levert av  
mangadexmangadex