Bli yrkessjåfør!

Liker du å være fri og selvstendig? Fikser du tungt ansvar? Vil du komme raskt ut i en sikker jobb? Da passer du godt til å bli yrkessjåfør.

Faglærte yrkessjåfører er ettertraktet

Det er stor etterspørsel for faglærte yrkessjåfører, og du kan velge blant mange forskjellige jobber, hvor som helst i og utenfor Norge. Hva har du mest lyst til å kjøre? Lastebil? Tankbil? Buss? Spesialtransport?

Om du er av den sosiale typen, kan du velge en sjåførjobb der du treffer kunder og kollegaer hele tiden. Trives du bedre alene bak rattet, så finnes det jobber som passer for deg også. I en fase av livet er det kanskje mest spennende å kjøre langtransport. Senere vil du kanskje ha en jobb som gir deg mulighet til å hente og levere i barnehagen. Sjåføryrket er fleksibelt.

Mange yrkessjåfører velger etter hvert å starte sin egen bedrift. Og får du lyst til å ta mer utdanning, er det en åpen vei for dette også.

Utdanningsløpet
Den vanligste veien til fagbrev som yrkessjåfør går gjennom to år på videregående skole, og to år som lærling i en bedrift. Som lærling kan du kjøre selvstendig fra den dagen du har fylt 18 år, og du får lønn i hele læretiden.

Ungdomsskoleelever som vil bli yrkessjåfør, må velge utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag det første året på videregående skole. Dette skoleåret inneholder noen felles teorifag, men også mye praktisk opplæring, og du kan få utplassering i en bedrift.

Det andre året (VG2) velger du Transport og logistikk. Skoleåret inneholder noen fellesfag, programfag for transport og logistikk, samt praktisk opplæring i lastebilsimulator. I løpet av dette året får du også et betydelig økonomisk bidrag for å ta førerkort klasse B, og du får truckføreropplæring. Du får også utplassering i en eller flere bedrifter.

Det tredje og fjerde året er læretid i en bedrift. Først får du ta førerkort til klasse C (lastebil), klasse CE (vogntog) eller klasse D (buss). Når du har fylt 18 år, kan du sette deg bak rattet og kjøre selvstendig. I lærebedriften får du opplæring og erfaring med kjøreteknikk, trafikksikkerhet, lastsikring, service og kundebehandling med mer. Læretiden varer i 24 måneder og avsluttes med en todagers praktisk fagprøve, pluss en teoriprøve hos Statens vegvesen. Når du har bestått disse prøvene, får du fagbrevet og yrkestittelen yrkessjåfør.

Har du allerede gjennomført videregående skole, men valgt «feil» utdanningsprogram? Løpet er ikke kjørt. Det er mulig å bli lærling og ta fagbrev som yrkessjåfør uten å gå Teknologi og industrifag og Transport og logistikkfag på videregående skole, men da blir læretiden lengre – normalt fire år.

Simulator
Storbilsimulatoren vår er alltid et kjempepopulært innslag på utdanningsmesser og skolebesøk. Simulatoren er satt opp inne i en henger, som vi kan frakte dit det passer dere, slik at ungdom kan få prøve seg bak rattet på lastebil, buss, eller storbil med henger på ulike veier og årstider. Dersom dere vil ha besøk av simulatoren vår, og det koster selvsagt ingenting, er det bare å ta kontakt med oss i Opplæringskontoret for transportfag for å gjøre en avtale.

Vi har også en stasjonær simulator på Kvenildmyra 5 i Trondheim der fire ungdommer kan kjøre samtidig storbil, i samme skjermbilde. Hit kan lærere ta med seg elever på besøk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Simulator er gøy, og gir deg et fint innblikk hvilke ferdigheter en yrkessjåfør må tilegne seg for å håndtere en storbil sikkert og ansvarlig. Her kan du lese mer om vår simulatoropplæring.

Lærling
Transportbransjen skriker etter arbeidskraft for tiden. Likevel gjør du lurt i å legge ned mye egeninnsats for å skaffe deg lærlingeplass. Her er noen tips om hvordan du bør gå fram.

For det første bør du starte tidlig, gjerne ett år før du vil begynne på læretiden.

Send en ordentlig søknad til bedriften du vil være lærling i, og legg ved CV. Du kan godt sende søknader til flere bedrifter samtidig. Det øker sjansen for å få læreplass fort.

En liste over våre lærebedrifter finner du her.

Hvis du og bedriften er en god match, vil du normalt bli kalt inn til et jobbintervju, der dere får mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Lærebedrifter står fritt til å velge lærlingene sine selv, så vær forberedt på at de kan velge en annen enn deg, men i så fall må du ikke gi opp! Arbeidsgivere liker ungdommer med pågangsmot, initiativ og ansvar.

Merk deg også at det er smart å fullføre videregående skole med stil. Elever med stort fravær, eller manglende karakterer i ett eller flere fag har ofte problemer med å komme gjennom nåløyet.

Når du har funnet lærebedriften din, må du tillegg søke om å få godkjent læreplassen gjennom vigo.no. Dette er en internettportal for søking til videregående skole, læreplasser og fagskoleutdanning.

Søknadsfristen for å søke læreplass på vigo.no er 1. mars.

 

Hvis du trenger hjelp til å finne lærebedrift, kan du kontakte oss på Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag. Vi er her for deg – det er jobben vår.

Se hvordan det er å jobbe som Yrkessjåfør.

SE MER INFO OM YRKESSJÅFØRUTDANNINGEN

En utdannelse innen transportfag innebærer mange muligheter. Veien til å starte din egen bedrift er
kortere enn i de fleste andre jobber.