Kurs

Kravene som stilles til våre yrkesgrupper er av en slik art at kurs og kompetanseheving er helt nødvendig for å praktisere lovlig. Noe går inn under krav om dokumentert opplæring. Det meste befinner seg i kategorien sertifisert opplæring som også er ufravikelig krav på mange av våre kurs.

Etterutdanning

Alle yrkessjåfører må ta myndighetspålagt etterutdanning. Påfyll av kompetanse gjennom etterutdanning åpner dessuten nye karrieremuligheter for deg som allerede jobber i transportbransjen. Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag tilbyr den etterutdanningen og de kursene som du trenger.