Etterutdanning

Alle yrkessjåfører må ta myndighetspålagt etterutdanning. Påfyll av kompetanse gjennom etterutdanning åpner dessuten nye karrieremuligheter for deg som allerede jobber i transportbransjen. Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag tilbyr den etterutdanningen og de kursene som du trenger.

Kravene om økt kompetanse for yrkessjåfører ble innført for å redusere antallet ulykker og uhell der tunge kjøretøy er involvert. Et annet mål er gjøre yrkessjåfører mer bevisste på hvordan kjørestil påvirker økonomi og miljø, samt å holde transportbransjen oppdatert på regelendringer og teknologisk utvikling.

Når må du ta etterutdanning?
Kompetansebeviset for yrkessjåfører i Norge står på baksiden av førerkortet: i felt 12 er det påført kode 95. Her står også utløpsdatoen for kompetansebeviset. Har du førerkort med kode 95, eller et eget yrkessjåførbevis, må du gjennomføre etterutdanning innen utløpsdatoen.

Hvis du tok førerkort før 10. september 2008 for persontransport eller før 10. september 2009 for godstransport, må du delta på etterutdanning og få kode 95 på førerkortet før du kan transportere personer eller gods mot vederlag. Kravene er like for hele EU- og EØS- området.

Du fornyer yrkessjåførkompetansen din ved å ta 35 timer etterutdanning hos Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag, eller andre godkjente læresteder.

Etterutdanningen bygger videre på den kunnskapen og erfaringen som du allerede har. Du får repetert viktig kunnskap og du blir oppdatert på regelverk som berører arbeidsdagene dine. Erfaringsutveksling med andre yrkessjåfører står også sentralt i undervisningen. Du må ikke avlegge eksamen etter endt kurs.

For å kunne ta etterutdanning må du ha gyldig førerkort, og du må ha yrkessjåførkompetanse som du kan fornye.

Kursoversikt

Nedefor kan du se tilgjengelighet på våre kurs. Dersom du har spørsmål om kursene eller trenger mer informasjon så er det selvfølgelig bare å ta kontakt.

Har du lang erfaring, men ikke fagbrev?

Selv om du har jobbet lenge i transportbransjen som ufaglært, er det aldri for sent å ta fagbrev. Fagbrevet er en dokumentasjon og et kvalitetsstempel som kan gjøre deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Hos noen arbeidsgivere får også fagarbeidere høyere lønn og bedre utviklingsmuligheter. Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag gjennomfører eksamensforberedende kurs for transportfagene. Kurset passer for deg som har lang praksis som ufaglært innen transportbransjen, for eksempel som lager- eller terminalarbeider (logistikkoperatør), eller som yrkessjåfør. Kandidater som tar fagbrev på denne måten (§ 3-5 i Opplæringsloven), slipper å lese allmennfagene norsk, engelsk, samfunnslære, og kroppsøving. Eksamensforberedende kurs forbereder deg på å ta den skriftlige delen av fagprøven, og eksamen avlegges hos Privatistkontoret i Trøndelag Fylkeskommune i juni og desember hvert år. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på tidspunkter som gjør det mulig å kombinere utdanningen med full jobb. Normalt har vi undervisning en kveld i uka fra klokka 17.00 – 20.15, samt lørdager og/eller søndager. Undervisningen varer fra januar til juni i vårsemesteret og fra september til desember i høstsemesteret.
Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag arrangerer også bedriftsinterne kurs med gjennomføring som er tilpasset bedriften. Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag gjennomfører eksamensforberedende kurs hele tiden. Ta kontakt med oss, så finner vi en kursplan som passer for deg. Etter å ha bestått den skriftlige tverrfaglige eksamen i Transport og Logistikk, må du ta praktisk fagprøve for å få fagbrevet. Opplæringsloven krever at du må ha minimum 60 måneder allsidig praksis før du kan ta denne fagprøven. For noen yrker er det også tilleggskrav for å ta fagbrevet:

Pris for eksamensforberedende kurs
Andelseiere i Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag betaler deltakeravgift på 12.500 kr + 2.000kr i kursmateriell, til sammen 14.500 kr.

Andre betaler deltakeravgift på 13.500 kr + 2.000 kr i kursmateriell, til sammen 15.500 kr.

I denne prisen inngår kort ADR-oppfriskning (farlig gods på vei), samt en dags forberedelse til selve fagprøven sammen med en dyktig instruktør.

Meld deg på eksamensforberedende kurs her

PS! All påmelding til våre kurs kan gjøres elektronisk. Byr dette på problemer kan du kontakte oss direkte via telefon eller epost.

Er noe uklart? Ta kontakt med Opplæringskontoret for transportfag i
Trøndelag på mobil: 950 03 766

Andre kurs

Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag tilbyr korte myndighetspålagte og kompetansegivende kurs for transportbransjen. All påmelding til våre kurs kan gjøres elektronisk. Byr dette på problemer kan du kontakte oss direkte via telefon eller epost. NB! Hvis du melder deg på kurs via Kursagenten eller andre kursportaler kan vi ikke garantere at påmeldingen er gyldig. Det kan medføre at du ikke får plass på kurset. Er noe uklart? Ta kontakt med Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag på mobil: 950 03 766