Gjenvinningsfaget

Et viktig bidrag til et renere Norge
Gjenvinningsoperatører har ansvaret for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.
Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav tre år består av opplæring i bedrift:

Opptakskrav
Opptakskravet til videregående opplæring er fullført grunnskole.

Etterutdanning Gjenvinningsoperatører har en rekke muligheter for videreutdanning, blant annet fagbrev i yrkessjåfør og maskinfører for anleggsmaskiner.
Vanlige arbeidsoppgaver for gjenvinningsoperatører:

Som gjenvinningsoperatør jobber du med maskiner, og må følge strenge HMS-regler.

Gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avfallstyper, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. Du må vite hvordan du skal skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall, og kjenne til de kjemiske og fysiske egenskapene ved ulike typer avfall.

Gjenvinningsoperatører må også kunne gjenkjenne og behandle helse- og miljøskadelige stoffer. Som gjenvinningsoperatør har du god kjennskap til klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering. Å finne miljøvennlige måter å redusere og gjenvinne avfall på er blant hovedoppgavene til gjenvinningsoperatører.

I Sør – Trøndelag vil vi i 2015 tegne en lærekontrakt i Gjenvinningsfaget. En helt ny gjenvinningsstasjon er kommet på plass på Heggstadmoen på Heimdal. Her vil kunder få et lite innblikk i hvor viktig denne jobben er for å ivareta arbeidet med et renere og sunnere Norge.

Retura Sør – Trøndelag AS på Grønøra næringspark, Orkanger har også et stort og flott avfallsmottak hvor gjenvinningsoperatører arbeider daglig.

Vil du bli yrkessjåfør?

Liker du å være fri og selvstendig? Fikser du tungt ansvar? Vil du komme raskt ut i en sikker jobb med god lønn? Da passer du godt til å bli yrkessjåfør..

Vil du heller bli Logistikkoperatør?

Terminalarbeid har på få år endret seg fra tunge løft til bruk av moderne teknologi som gjør jobben lettere og mer effektiv. Det er derfor gode muligheter for kloke hoder og raske hender. En interessant karriere som bokstavelig starter på gulvet og fører deg dit du vil og evner.