Logistikkoperatør

Uten oss stopper Norge!
Terminalarbeid har på få år endret seg fra tunge løft til bruk av moderne teknologi som gjør jobben lettere og mer effektiv. Det er gode muligheter for kloke hoder og raske hender. En interessant karriere som bokstavelig starter på gulvet og fører deg dit du vil og evner.

Logistikkfaget:
Faget omhandler arbeid på godsterminal eller handel- og produksjonsbedrifter.

Viktige arbeidsoppgaver er:

Kunnskaper og ferdigheter logistikkoperatøren må ha:
Logistikkoperatøren må være fortrolig med bruk av tekniske hjelpemidler. Et sentralt kompetansebevis er truckførerbevis.

Ditt ansvar er blant annet at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke skades og at de kommer fram til kunden til avtalt tid. Du får også kunnskap om vareflyten gjennom bedriften.

Det krever at du kan samarbeide effektivt og nøyaktig, enten selvstendig eller i samarbeid med andre. Du må kunne motta og gi korrekt informasjon og yte service overfor både kunder og kolleger, gjerne på flere språk.

Logistikkoperatøren får opplæring i:
Hvor kan jeg jobbe? Som logistikkoperatør vil du kunne jobbe over hele verden, med alt fra transport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring.

Vil du bli yrkessjåfør?

Liker du å være fri og selvstendig? Fikser du tungt ansvar? Vil du komme raskt ut i en sikker jobb med god lønn? Da passer du godt til å bli yrkessjåfør..

Eller brenner du for gjenvinning?

Gjenvinningsoperatører har ansvaret for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.