Yrkessjåfør

Faglærte yrkessjåfører er etterspurt over hele Norge, og jobbmulighetene er mange og varierte.

Yrkessjåføropplæringen inneholder blant annet:

I tillegg kan du ta opplæring i bruk av kran, men dette er ikke lenger et krav for å få fagbrev som yrkessjåfør.

Slik er en typisk arbeidsdag for en yrkessjåfør

Dette kjennetegner en god yrkessjåfør Gode yrkessjåfører må ha god trafikkforståelse, gode kjøreferdigheter og kunne håndtere mye forskjellig teknisk utstyr. Du må kunne arbeide planmessig og ta selvstendige avgjørelser, være nøyaktig og ta ansvar for gods, passasjerer og andre trafikkanter. Yrkessjåføren bør ha gode kommunikasjonsevner, samarbeide godt med kolleger og ha en god serviceinnstilling overfor kundene. En god yrkessjåfør har dessuten kunnskaper om de miljømessige konsekvensene av det han eller hun gjør i trafikken.
Hvor kan du jobbe? Faglærte yrkessjåfører er etterspurt over hele Norge. Det finnes mange ulilke arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor, som trenger sjåfører til forskjellige storbiler: lastebiler, tankbiler, buss og spesialtransport. Du kan kjøre langtransport, eller du kan kjøre nærtransport. Jobbmulighetene er mange og varierte.

Vil du heller bli Logistikkoperatør?

Terminalarbeid har på få år endret seg fra tunge løft til bruk av moderne teknologi som gjør jobben lettere og mer effektiv. Det er derfor gode muligheter for kloke hoder og raske hender. En interessant karriere som bokstavelig starter på gulvet og fører deg dit du vil og evner.

Eller brenner du for gjenvinning?

Gjenvinningsoperatører har ansvaret for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Gjenvinningsoperatører kan jobbe i både private og offentlige avfallsmottak, og i gjenvinningsbedrifter.

Bygutt og Yrkessjåfør

Sivert er yrkessjåfør og bygutt. Han kommer fra Heimdal, like utenfor Trondheim. Se filmen og hør hvorfor Sivert valgte å bli yrkessjåfør, og hva han liker så godt med jobben.

Yrkessjåfør under opplæring

Sara motiveres av tanken på å ha ansvar for 50 tonn på veien. Se filmen og finn ut hvordan hun synses utdanningsløpet til yrkessjåfør har vært, og hva hun tror fremtiden som lærling vil bringe.